Hírek


HIRDETMÉNY
Bejegyzés dátuma: 2017.06.04
 Tájékoztatom a Tisztelt SzülÅ‘ket, hogy a gyermekek védelmérÅ‘l és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) a.) pontja alapján, a hátrányos helyzetű, a községben lakóhellyel rendelkezÅ‘ 1-18 év közötti életkorú gyermekek, szünidei étkeztetésére jogosultak, mely ellátást a szülÅ‘nek / törvényes képviselÅ‘nek kell igényelnie, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

 

A szünidei étkezést, a gyermek a tanév rendjérÅ‘l szóló miniszteri rendeletben meghatározott Å‘szi, téli, tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen idÅ‘tartamra esÅ‘, bölcsÅ‘de és óvoda zárva tartásának idÅ‘tartama alatti munkanapokon (a továbbiakban évközi szünet), és a nyári tanítási szünet idÅ‘tartamából 43 munkanapon, valamint az ezen idÅ‘tartamra esÅ‘, a bölcsÅ‘de és óvoda zárva tartásának idÅ‘tartama alatti munkanapokon (továbbiakban: nyári szünet) lehet igénybe venni.

A gyermekek részére a szünidei étkeztetést elsÅ‘ alkalommal az Önkormányzat 2017. évben az iskolai nyári szünet  43 munkanapjaira biztosítja.

 

A szünidei étkezés napjai 2017. június 19.  -2017. augusztus 16.

 

A szünidei étkezés keretében a nyári  szünet munkanapján, a gyermek déli, meleg ebédre jogosult, melyet az Önkormányzat biztosít, mivel az ebéd helyben történÅ‘ elfogyasztására nincs le


SAJTÓKÖZLEMÉNY
Bejegyzés dátuma: 2015.11.10
TÓHÁTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS KÖZPONT ENERGETIKAI KORSZERÅ°SÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSÁVAL
 
Beregsurány Község Önkormányzata 60 976 550 Ft támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében, „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati kiírására benyújtott KEOP-4.10.0/F/14-2014-0244 azonosító számú pályázaton. A beruházások összértéke 60 976 550 Ft, 100 %-os támogatási intenzitás mellett. A projekt 2015.08.31-el megvalósult.
 
A projekt megvalósulásának általános célja a környezetünket kevésbé terhelÅ‘, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepének növelése, és ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése.
Az Önkormányzat kiemelt célkitűzése az energiahasznosítás területén a környezeti szempontok érvényesítése. Melynek egyik feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása.
 
A beruházás célja Beregsurány Község Önkormányzat tulajdonában lévÅ‘ Tóháti Integrált Szociális Központ hÅ‘ technikai adottságainak javítása, hÅ‘ veszteségének csökkentése, valamint az épület fűtési és használati meleg víz rendszerének korszerűsítése. További célja a környezetet kevésbé terhelÅ‘ megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepének növelése.
 
A beruházás révén megvalósult környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszer (napelem) használata hozzájárul a felújításban érintett épület energiafelhasználásához.
 
A beruházás elvárt elsÅ‘dleges eredménye az energiára fordítandó költségek csökkentése, másodlagos eredménye a közvetett kibocsátású üvegházhatású gázok csökkenése.
2015.08.31.  

 

Európai Uniós támogatásból valósult meg a Beregsurányi „Tóháti” Integrált Szociális K
Bejegyzés dátuma: 2012.04.13

Beregsurány
Bejegyzés dátuma: 2011.02.24


Beregsurány Szennyvízcsatorna Hálózat és Szennyvíztisztító telepének weboldala a képre kattintva érhetÅ‘ el.

Elkészült községünk új weboldala!
Bejegyzés dátuma: 2011.02.23
Tisztelt beregsurányi lakosok!
A hírek frissülni fognak, érdemes lesz vissza látogatni! Ez volt az elsÅ‘ hírünk.