Szomszédos települések


Reformáus templom, Márokpapi

Márokpapi A Kossuth utcán áll a műemlék református templom. A kora gótikus, egyhajós, torony nélküli kőépületet egyenes záródású, keresztboltozatos szentéllyel a XIII. század második felében emelték. A hajó sarkait kétosztatú, rézsútos, széles pillérek támasztják meg. A hajó északi és a keskenyebb, négyzet alaprajzú szentély falain nincs nyílás, azonban szentély keleti és déli zárófalába egy-egy, a hajóra két félköríves ablakot vágtak. A nyeregtető cseréppel fedett, a tagolatlan nyugati főhomlokzat csúcsíves bejáratú. A templomtér hajója sík deszkamennyezetes, nyugati oldalán fa karzattal, a szentélyben félköríves diadalívet és vörös márvány sírfeliratú lóhereíves szentségfülkét láthatunk. A templom 1332-35 között mint Szűz Mária tiszteletére emelt római katolikus templom szerepel a korabeli iratokban. Az egymástól csak egy lépés távolságra lévő két község egyesüléséig Papi Márok fiókegyháza volt. Lehoczky Tivadar írta, hogy a XIV. században készült csúcsíves mároki és a keletelt egyhajós papi templomot a reformátusok elfoglalták. Márok templomával kapcsolatban megjegyezte, hogy a falai kívül-belül tele voltak festményekkel és gót írásokkal, 1775-ben azonban bevakolták és később be is meszelték ezeket. 1857. és 1902 között többször javították az épületet, 1937 őszén újra renoválták. 1939. július 16-án egy villámtól meggyulladt és kiégett a templom. Ezután hosszú ideig vitáztak arról, hogy felépítsék-e a régit, vagy újat emeljenek, de győzött az értékmentő elv és a templomot helyreállították. A templom előtt, a Kossuth tér 4. sz. alatt áll a XVIII. században emelt, műemlék jellegű fa harangtorony. A harangláb négyzetes alaprajzú, szélein 2 oszlop tartja az alsó zsindelyes tetőt, afölött deszkával borított, megint afölött keskeny és nyitott, itt 4 oszlopra támaszkodik a zsindelyfedésű, tört vonalú, gúlasisak. Az egész szerkezet fából készült, a gerendákat lapolták. 1869-ben kőtornyot akartak építeni a helyébe, de szerencsére nem volt elég pénz az elavult fatorony kicserélésére, azt 1874-ben javították, 1980-ban pedig műpalával fedték be. A harangja Tarpáról származik, alsó részén vésett cirill betűs felirattal. A római katolikus templom átalakított, érdektelen épület, amelynek déli oldalánál XVIII. századi, kopott cirill feliratos töredékes kő sírkereszt áll. (A római katolikusoknak 1836-ban ismét lelkészségük lett Márokon, itt a XIII. században már állt az Anna tiszteletére emelt szentegyház.) A háborús emlékművet 1992-ben a faluháza mellett adták át.
Távolság: 4 km.

 

Református templom, Tákos

TákosA "mezítlábas Notre-Dame"-nak is nevezett református templom 1766-ban épült. A paticsfalas, zsindelytetős épület a Felső-Tisza-vidéki templomok utolsó hírnöke. Mennyezete és bútorzata is gazdagon festett.

A népi barokk épület alig nagyobb egy parasztháznál, mennyezetét szinte kézzel is el lehet érni. Padlója döngölt agyag, fala vesszőből font, kívül-belül sárral tapasztott (patics). Az eredeti állapotában felújított épület - különböző kéztől származó, de egységesen ható - népies barokk berendezése és 58 kazettából álló, virágokkal díszített, gyönyörű festett famennyezete 1766-1779-ből való. A mennyezet és a szószék díszítése Asztalos Lándor Ferenc keze munkáját dicséri (nevét megörökítette az egyik kazettán), míg a szószékkel szembeni hármas szék ("Dancs Miklós uram" - gótikus stallumokra emlékeztető - ülőalkalmatossága) más keze alól került ki.
Távolság: 9 km.

 

Csónakos fejfás temető, Kölcsey Ferenc síremléke, Szatmárcseke

Kölcsey Ferenc síremlékeEurópa-szerte egyedülálló a szépen helyreállított és gondozott "csónakos" fejfás református temető. A sorokba rendezve több mint 600 robosztus, tölgyfából faragott sírjel áll. Eredetükről megoszlanak a vélemények.

A védett temető közepén, a bejárattól is jól láthatóan, kiemelkedő dombon áll Kölcsey Ferenc fehér márványoszlopokból készült klasszicista síremléke. A költő 23 évig lakott a községben, s itt hunyt el 1838-ban.
Távolság: 22 km.

 

Református templom, Báb-tava, Csaroda

CsarodaA XIII. század második felében épült a késő román stílusú falusi templomok egyik legszebbike. A templombelsőben XIII-XIV-XVII. századi falfestések is láthatók.

A szentély bordás boltozata a XIV. század végén épült, a nyugati homlokzat fölött emelkedő körerkélyes torony tűhegyes; zsindellyel fedett sisakban végződik. Nemcsak a templombelsőben, de a külső homlokzaton is megőrződtek részletek az 1642-ben készült népies falfestésből. A templombelsőben az építéssel azonos időben, tehát a XIII. században, a hajó északi falára és a diadalív felületére freskók kerültek. A szentek bizánci jellegű szigorú rendben sorakoznak a falon. Kozma és Damján bizánci orvos szentek, Péter, Pál és János apostolok, Szent Anna, valamint Mária, ölében a kis Jézussal.

A valamivel később, kora gót stílusban épült szentély freskói a feltámadott Krisztust és az apostolokat jelenítik meg. A reformáció idején fehérre vakolt és átfestett templombelső falfelületét népies stílusű kék-piros levélcsokrok sora díszíti. Készítésének idejét a szintén felfestett 1642-es évszám mutatja. A festett famennyezet 1777-ben készült, hasonló korú a népies barokkot idéző festett fa szószék, a karzat és a padok. A templomban látható az 1758-ban készült Rhédey-epitáfium.

Báb-tava
A tavat mocsárrétek, sásrétek és zsombékos foltok övezik. A nyílt vízből szigetként emelkedik ki a 0,7 hektáros tőzegmohaláp, amit a hüvelyes gyapjúsás zsombékjai és tőzegeper, tőzegpáfrány, vidrafű alkotnak. A tőzegmoha dagadólápra bemenni nem biztonságos. A közel 10 ezer esztendős láp 1986-ban - az akkor már évek óta tartó aszály miatt - majdnem kiszáradt. Megmentésére mesterséges vízvisszapótlást alkalmaztak.A 3 hektáros területet Simon Tibor professzor fedezte fel 1952-ben.

Nyíres-tó
A 32 hektáros Nyíres-tó legértékesebb része a tőzegmohaláp, melyet jelentős szélességben sásrét, nádas, fűzláp és égeres láperdő övez. A tőzegmohaszőnyeg alatt másfél méter vastag tőzegréteg alakult ki. A tőzegmohafelszínt tagoló lápfoltokat a hüvelyes gyapjúsás zsombékjai töltik ki gazdag tőzegáfonya-telepekkel.
Bejelentkezéssel látogatható. Távolság: 5 km.

 

Szárazmalom, Nagyhegy Tarpa

TarpaÉszak-Tiszántúl egyetlen megmaradt szárazmalma ez a XIX. század közepén fából épült, zsindellyel fedett tetejű épület. A hatalmas járószínből és kicsi malomházból álló malom felújítva várja a látogatókat.

Nagyhegy
A Nagyhegy 154 m tengerszint feletti magasságával messziről láthatóan kiemelkedik a Beregi-síkságból. Vulkanikus eredetű kövét, a piroxén-dacitot az 1860-as évektől bányászták, építkezéseknél és a folyami védművekhez használták. A felhagyott bányarészeken virágok tömkelege díszlik, a bányászat során kialakult kőfülkékben madarak fészkelnek. A "hegy" több méter vastag lösztakaróján kiváló szőlőt termelnek.
Távolság: 7 km.

 

Fa harangtorony, Büdy vár, Bockereki erdő, Vámosatya

VámosatyaA református templom mellett északra álló zsindelyborítású harangtorony a XVIII. században épült a helyi erdők fáiból. A négy saroktornyos, 26 és fél méter magas torony, a második legmagasabb a Felső-Tisza vidékén. A csak fából készült torony 1691-ben épült. Atyai mesterek készítették, szeg nélkül, az erdélyi stílusú haranglábat.
Kívülről is megcsodálható, de belső lépcsőn feljutva tapasztalható az ún. fecske-farkos gerendakötések szépsége. A gerendák átmérője, nagysága óriási fákról tanúskodnak (az atyai erdőből származtak) amelyeket római és arab számokkal megszámozva, kifaragott állapotba hoztak be a faluba, állították a jelenlegi helyükre.
A templom és a harangláb az Országos Műemlék Felügyelőség által 1979-80-­ban lett teljesen helyreállítva. A harangláb első szintjéről körpanoráma tárul a látogató elé. Tiszta időben a Büdy vár romjáig el lehet látni.

Büdy vár
A középkorban építtette a Büdy Mihály beregi főispán. A kőből épült a négy saroktornyos, négyzetes alaprajzú erősség a helyi hatalmasságok között gyakran cserélt gazdát. A török harcok, támadások visszafoglalások eredményeként a belső vár emeleti része a talajszinttel vált egyenlővé. Talán ez az utókor számára szerencsés helyzet. A romok az alattuk lévő állapotot megőrizték. Mára sajnos a várromot a gaz, lom belepte. A várat körülvevő belső szárazárok, a 3-5 méter széles földsánc és külső oldalán a kb 3-5 méter mély vizesárok nyomai maradtak meg és óvták meg a mezőgazdasági műveléstől e fontos műemléket. A hazai beregi síkságon más kővárnak nyomát sem találni. Kutatása, feltárása 2009-ben is részlegesen lehetővé válik.

A várat írás először 1524-ben említette. A tatárok és a törökök támadásai, a hatalommal szembenállók ellen biztosított menedéket a Csaronda és Mirc patakok vizével táplált vizesárokkal körülvett erődítmény. 1564-ben Báthori István vette ostrom alá sikerrel és földig romboltatta az ellenállók fészkét. A XVII. század elején kihaltak a Büdyek, majd több kisbirtokos kezén ment keresztül a vár, míg elhagyatva pusztulásnak indult.

Gelénes felől közeledve Vámosatyához, a községhez közel, az úttól balra találjuk egy akácos közepén a vár maradványait. A közúttól kb 15 perc alatt juthatunk gyalog a várhoz részben szántón, részben bozótoson keresztül. Száraz időben személygépkocsival is látogatható. A vendégek fogadására parkoló, padok, esővédők épültek. Jól kivehető körítő külső vizesárok, a belsőben csekély falmaradványok, a feltáráshoz ásott szoba részlet, kút, kémény melyek az alsó szint létezését igazolják. A leomlott, lerombolt falmaradványok jótékonyan betakarják, őrzik az utókornak a még ismeretlen emlékeket. A feltárással egyidejüleg a községben tájház, fegyvermúzeum, emlékpark épült.

Bockereki-erdő
Délről érinti a település határát a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzethez tartozó Bockereki-erdő, melyben védett növények is találhatók. A mintegy 600 hektáros Bockereki-erdő többek között a fekete gólyák kedvelt fészkelőhelye. A természetvédelmi területen a Gémes Tanösvényen végighaladva számos értékkel ismerkedhet meg közvetlenül a helyszínre látogató. Csoportok előzetes bejelentkezésére a lovasfogatos látogatás is megszervezhető. A természet ezernyi virága, a jó levegő, a madárcsicsergés örök élmény a lápos-ingoványos területről.
Távolság: 14 km.

 

Beregsurány Község
Önkormányzata
Cím: 4933 Beregsurány
Rákóczi út 1
Tel: 45/702-104
Fax: 45-702-106