Felhívások


HIRDETMÉNY
Bejegyzés dátuma: 2017.06.04
 Tájékoztatom a Tisztelt Szül?ket, hogy a gyermekek védelmér?l és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) a.) pontja alapján, a hátrányos helyzet?, a községben lakóhellyel rendelkez? 1-18 év közötti életkorú gyermekek, szünidei étkeztetésére jogosultak, mely ellátást a szül?nek / törvényes képvisel?nek kell igényelnie, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

 

A szünidei étkezést, a gyermek a tanév rendjérÅ‘l szóló miniszteri rendeletben meghatározott Å‘szi, téli, tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen idÅ‘tartamra esÅ‘, bölcsÅ‘de és óvoda zárva tartásának idÅ‘tartama alatti munkanapokon (a továbbiakban évközi szünet), és a nyári tanítási szünet idÅ‘tartamából 43 munkanapon, valamint az ezen idÅ‘tartamra esÅ‘, a bölcsÅ‘de és óvoda zárva tartásának idÅ‘tartama alatti munkanapokon (továbbiakban: nyári szünet) lehet igénybe venni.

A gyermekek részére a szünidei étkeztetést elsÅ‘ alkalommal az Önkormányzat 2017. évben az iskolai nyári szünet  43 munkanapjaira biztosítja.

 

A szünidei étkezés napjai 2017. június 19.  -2017. augusztus 16.

 

A szünidei étkezés keretében a nyári  szünet munkanapján, a gyermek déli, meleg ebédre jogosult, melyet az Önkormányzat biztosít, mivel az ebéd helyben történÅ‘ elfogyasztására nincs lehetÅ‘ség, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével kerül biztosításra.

Az étel elvitelére munkanapokon 12:00-13:00 óra között&


Jelenleg nincs felhívás!
Bejegyzés dátuma: 2011.02.23
A felhívások hamarosan kikeülnek.

Beregsurány Község
Önkormányzata
Cím: 4933 Beregsurány
Rákóczi út 1
Tel: 45/702-104
Fax: 45-702-106